แผนผังที่นั่งรถบัส 2 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร 50 ที่นั่ง

แผนผังที่นั่งรถบัส 2 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร 48 ที่นั่ง