ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 โดยคุณศุภชีพ โชคประเสริฐถาวร

และคุณภัสนา สว่างวุฒิไกร มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการนำเที่ยวด้วยรถบัสพัดลมชั้นเดียวแบบไม่ประจำทาง

ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นที่สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร ทางบริษัทจึงได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากรถบัสพัดลมเป็นรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นทั้งหมด

ในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทได้ทำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดในชื่อ หจก.โชคประเสริฐบริการ อย่างเป็นทางการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบและมีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2555 ทางบริษัทขยายการให้บริการนำเที่ยวให้ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีทั้งรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่งสำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ รถมินิบัสปรับอากาศ 28-32 ที่นั่งสำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง และรถตู้สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก

จวบจนปัจจุบัน ทางบริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพของรถบัสและการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกยุคทุกสมัย

มาตรฐานของเรา

• ให้เช่ารถบัสใหม่ ปลอดภัย คุณภาพมาตรฐาน เพียบพร้อมไปด้วยระบบความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ประกอบไปด้วยที่ชาร์จโทรศัพท์สำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง, คาราโอเกะ และแอนดรอยด์ทีวีสำหรับการดูหนัง ฟังเพลง

• ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารด้วยความเต็มใจเพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจในทุกการเดินทาง

• พนักงานมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ให้บริการด้วยใจ

• มีการตรวจสอบคุณภาพรถก่อนออกเดินทางอย่างสม่ำเสมอ

• มีการตรวจสอบสภาพรถตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบกอย่างเป็นประจำทุกปี

“ความปลอดภัยของลูกค้าคือสิ่งที่เรายึดถือมาตลอดกว่า 30 ปี”